Asukkaille

Asukkaan tietopankki

Asumisopas

Tässä on asumisopas vuokralaiselle. Oppaasta löydät toimintaohjeita erilaisiin asumisen tilanteisiin sekä yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan toimiessa kaikkien asuminen on vaivatonta ja mukavaa. Asumisopas sisältää myös vuokralaisen vastuulle kuuluvat toimenpiteet ja ohjeistukset.

Kuntokortti

Tästä voit tulostaa Kuntokortin sekä ohjeet sen käyttämisestä. Kuntokortti täytetään asuntoon muutettaessa ja siihen tulee merkata asunnossa mahdollisesti havaitut puutteet sekä mahdolliset korjaustarpeet. Kuntokortti tulee toimittaa isännöitsijälle viikon kuluessa sisäänmuutosta.

Vikailmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa meille vikatilanteesta, jonka hoitaminen ei vaadi välitöntä reagointia. Esimerkiksi rikkoutuneesta kaapinovesta. Välitöntä reagointia vaativissa tilanteissa (esimerkiksi putkiongelmat) tulee soittaa huoltomiehelle tai isännöitsijälle, jotta vältetään suurempien vahinkojen syntyminen.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Tällä lomakkeella voit irtisanoa huoneiston vuokrasopimuksen. Vuokrasopimuksen irtisanominen tulee aina tehdä kirjallisesti. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana vuokranantaja on vastaanottanut irtisanomisilmoituksen. Esimerkiksi, jos vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksensa tammikuun 5. päivänä, päättyy hänen vuokrasopimuksensa helmikuun viimeinen päivä.

Häiriöilmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa meille häiriöstä. Häiriöilmoituksen tulee sisältää kahden täysi-ikäisen, eri ruokakuntaan kuuluvan henkilön allekirjoitus. Ilmoituksen tehneiden henkilöllisyyttä ei paljasteta häiriön aiheuttajalle. Vakavissa järjestyshäiriöissä tulee olla ensisijaisesti yhteydessä poliisiin.  

Muuttajan muistilista